Dự án

Nhà máy sản xuất sữa tươi Vinamilk Cần Thơ

Nhà máy sản xuất sữa tươi Vinamilk Cần Thơ

cHI TIẾT DỰ ÁN
Nhà máy sản xuất bột giặt Unilever Việt Nam

Nhà máy sản xuất bột giặt Unilever Việt Nam

cHI TIẾT DỰ ÁN
Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Bình Định

Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Bình Định

cHI TIẾT DỰ ÁN
Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi C.P Việt Nam

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi C.P Việt Nam

cHI TIẾT DỰ ÁN
Nhà máy sản xuất đường Ninh Hòa

Nhà máy sản xuất đường Ninh Hòa

cHI TIẾT DỰ ÁN
Nhà máy sản xuất phân bón Cà Mau

Nhà máy sản xuất phân bón Cà Mau

cHI TIẾT DỰ ÁN